Računovodstvo, Računovodski servis, Knjigovodstvo, Poslovne Knjige in Bilance

Katere računovodske storitve vam nudimo?

 • vodenje glavne knjige
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV)
 • evidenca saldakontov, izpise opominov ...
 • obračun plač
 • obračun drugih osebnih prejemkov
 • obračun socialnih prispevkov za samostojnega podjetnika (s.p.)
 • vodenje blagajne, izpis potnih nalogov
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelava medletnih bilanc
 • izdelava zaključnega računa
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • izdelava statističnih poročil

Predstavitev

Z računovodstvom se aktivno ukvarjamo že od leta 1992. Torej imamo izkušnje za različno velike pravne subjekte, od malih samostojnih podjetnikov pa do srednje velikih družb.

Pripravljamo tudi evidence za vodenje kmetijske dejavnosti.

 

Smo tehnološko napreden računovodski servis, ki pri svojem delu uporablja najsodobnejšo programsko opremo. Nadaljevanje Nadaljevanje...